Välbehag sprids via tunna nervtrådar

Nya rön visar att det i huden finns tunna nervtrådar som varken hör till smärt- eller temperatursinnet. Dess uppgift kan i stället vara att förmedla en känsla av välbehag.

17 november 2004

Läkaren Katarina Wiklund Fernström, vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Göteborgs universitet, har skrivit en avhandling om de tunna omyeliserade nervtrådarna som kallas CT-fibrer.

C står för C-tråd och T för taktil och troligen är det dessa  CT-fibrer som aktiveras vid exempelvis taktil massage.

– CT-fibrerna reagerar på all massage, men framförallt på långsam, lätt beröring. Och det tar väldigt lång tid för dem att skicka impulserna vidare till centrala nervsystemet, säger Katarina Wiklund Fernström.

Stimulans med chilipeppar

Hon har med hjälp av olika stimuli, bland annat capsaicin (chilipeppar), kyla och värme, försökt att stimulera huden på försökspersoner. Genom att studera svarsaktiviteten i de relativt nyupptäckta CT-fibrerna har hon dragit slutsatsen att de utgör en särskild sorts nervtrådar som varken har med smärta eller temperatur att göra.

Däremot förmedlar de en känsla av välbehag vid lättare beröring av huden. Tidigare studier har också visat att smärtinflödet dämpas av aktiviteten i CT-fibrerna. Därmed inte sagt att smärtupplevelsen minskas. Det återstår att bevisa.

Titeln på avhandlingen är Physiological properties of unmyelinated low-threshold tactile (CT) afferents in the human hairy skin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida