Våld i vården

4 mars 2002

Författare Judy Arnetz
Titel Våld i vårdarbete. Ett utbildningsmaterial om hot och våld för personer som arbetar inom vården
205 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 293 kronor
ISBN 91-44-01772-3

I början av 1990-talet visade en kartläggning att nästan var tredje svensk sjuksköterska hade utsatts för våld i sitt arbete. Det blev starten på ett mångårigt forskningsarbete som för Judy Arnetz, sjukgymnast och medicine doktor, resulterade i en doktorsavhandling och nu denna bok. Författaren ger i bokens första del en sammanfattning av sin forskning om våld mot vårdpersonal och i den andra delen presenteras ett utbildningsmaterial som kan användas för att utveckla kompetensen i personalgruppen om hot och våld. Vårdpersonalens arbetsmiljö går som en röd tråd genom boken; samband mellan den och hot och våld har studerats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida