Våldtäkt kan väcka äckel

I en handbok om mötet med våldtagna kvinnor tar författarna Marianne Göthberg och Eva Hedlund upp vilka tankar och känslor sexuellt våld väcker hos exempelvis vårdpersonal, som ofta är de första som kvinnorna möter.

För den våldtagna kvinnan (eller mannen) har bemötandet stor betydelsen när hon tar kontakt med vården och polisen.

– Vi har skrivit den här boken för att vårdpersonal ska förstå vad kvinnan har varit med om. De måste veta något om drivkraften hos förövaren och om hur kvinnor försvarar sig, säger Marianne Göthberg, som liksom Eva Hedlund är psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor som har utsatts för sexuellt våld.

Marianne Göthberg menar att sjuksköterskor, barnmorskor och andra grupper som arbetar på en akutmottagning har kapacitet att möta offren eftersom de är vana vid kriser. Men att sexuellt våld kan väcka känslor som är så svåra att det naturliga är att försöka hålla undan dem. Tanken kanske dyker upp att den egna dottern skulle kunna drabbas.

– Man kan känna äckel, rädsla och skräck och tänka att hon såg ut lite »sådär«, hon luktade ju sprit. Då är det är viktigt att inte skuldbelägga sig själv för att man tänker så, utan inse att känslorna är ett försvar, erkänna dem och dela dem med andra.

Det är ett sätt att komma över dem. Annars finns risken att man skuldbelägger kvinnan, säger Marianne Göthberg.

Att ställa frågor för att ge den våldtagna utrymme att berätta vad hon har varit med om och få uttrycka vad hon känner är däremot väldigt viktigt. Hon behöver ett empatiskt omhändertagande. Som offer har kvinnan tappat kontrollen över sitt liv och behöver också ett handfast bemötande.

– Boken är tänkt som ett stöd, för att inte personalen ska känna sig handfallen. Kunskap ger säkerhet. För att hjälpa kvinnan att återta kontrollen över sitt liv kan man fråga henne vad hon behöver hjälp med, säger Marianne Göthberg.

Personalen måste även kunna ge den våldtagna kvinnan information om vad som kommer att ske, vilka prover som ska tas och varför. Att de rätta proverna tas är viktigt både för den fortsatta utredningen och för kvinnan som vill veta om hon har fått skador eller blivit smittad.

Våldtagen. En handbok i att möta utsatta kvinnor är utgiven av RFSU och kan hämtas som pdf-fil från RFSU:s hemsida www.rfsu.se, beställas via e-post bestall@rfsu.se eller telefon 08-692 07 91. Pris 80 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida