Våldtäktsdömd fick legitimationen indragen

Ansvarsnämnden har dragit in legitimationen för en sjuksköterska som dömts för våldtäkt på en 15-årig flicka vid två tillfällen.

11 januari 1999

Mannen dömdes i augusti 1995 till fängelse i fyra år och Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom i november samma år. Enligt reglerna ska Socialstyrelsen få underrättelse om domarna, men först genom ett anonymt brev i maj 1998 kom de till styrelsens kännedom.

Den regionala tillsynsenheten begärde då att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (hsan) skulle dra in hans legitimation.

På sjuksköterskans begäran har ansvarsnämnden för ovanlighetens skull hållit muntlig förhandling.

Sjuksköterskan hävdar att brottsutredningen var fel och att han därför blivit oskyldigt dömd, samt att hans ärende kommer att tas upp till prövning i Europadomstolen. Han har också lämnat ett intyg från verksamhetschefen på den
klinik där han vikarierat, ett intyg där
han lovas fast tjänst inom en snar framtid.

Verksamhetschefen skriver att sjuksköterskan är mycket kompetent, skötsam, har ett fint sätt i kontakten med patienterna och alltid har följt de lagar och förordningar som gäller i sjukvården.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att det är beklagligt att det dröjt så länge från det att brotten begicks till dess att Socialstyrelsen gjorde sin anmälan. Men de brott han dömts för – och vars domar vunnit laga kraft – är av sådan karaktär att sjuksköterskan, trots den långa tid som gått och trots att han i övrigt uppvisat god skötsamhet, visat sig uppenbart olämplig att utöva yrke som sjuksköterska.

Ansvarsnämnden återkallar därför sjuksköterskans legitimation med omedelbar verkan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida