Välkommen till stämman

11 januari 1999

Så har det blivit 1999, och jag önskar alla medlemmar ett fint år med många spännande händelser och upplevelser att se fram emot. En sådan tycker jag personligen att Hälso- och sjukvårdsstämman, den 21–23 april är. Inför årets stämma har Vårdförbundet haft en större ambition än tidigare när det gäller att hålla en hög kvalitet på seminarieinnehållet. Nytt för i år är till exempel att alla abstracts har bedömts av våra tre vetenskapliga råd.

Det finns många väldigt intressanta frågor och ämnen som tas upp på stämmans program. Något jag själv inte vill missa är docent Sirkka-Liisa Ekman, som har stor kunskap om olika etniska grupper i vården. Det kommer att bli en mångkulturell diskussion om omvårdnad på stämman som jag tror blir väldigt givande. I den svenska sjukvården möter personalen allt fler patienter med olika kulturell bakgrund, något som ställer nya krav, men också ger oväntade möjligheter att utveckla omvårdnadsarbetet.

Hälso- och sjukvårdsstämman är ett unikt tillfälle att under tre intensiva dagar ta del av den senaste kunskapen inom det egna yrkesområdet. Viktigt är naturligtvis också möjligheten att träffa kolleger från hela landet och byta erfarenheter med dem. Att skapa kontakter och att bygga upp sitt eget nätverk av människor med olika erfarenheter omkring sig, är oerhört värdefullt för självkänslan och för den personliga och yrkesmässiga utvecklingen.

Stämman blir en möjlighet att bekräfta det egna kunskapsområdet både för sig själv och andra. Detta gör att våra professioner blir tydligare för omvärlden. Det är viktigt att ge ord åt sin egen kunskap. Det får andra människor att lyssna. Särskilt viktigt är det om man vill förändra sin arbetssituation. Kan vi inte beskriva vår kunskap kan vi heller inte förvänta oss att andra ska förstå vad vi bidrar med, varför det vi gör är betydelsefullt.

Våra yrkeskårer har övergivit den uppgiftsinriktade rollen. I stället har vi blivit mer kunskapsorienterade. Professionaliseringen innebär att vi har en större självständighet i dag, men också att vi har ett större ansvar när det gäller att hålla vår kunskap vid liv och att utvecklas som yrkesmänniskor. Det räcker alltså inte med att bara göra. Vi måste också ta reda på varför vi handlar på ett visst sätt, varför vi väljer en viss metod när vi utför vårt arbete, och kunna argumentera för det. Gör vi detta stärks också vår ställning i samhället eftersom omvärlden får en annan syn på oss när det blir tydligt att vi själva driver utvecklingen framåt.

Jag hoppas att de ämnen som tas upp, och de frågor som diskuteras, på Hälso- och sjukvårdsstämman ska locka fler att studera vidare inom sitt yrke. Och att många, när de tre dagarna är slut, återvänder till det kliniska arbetet och ser på det med nya ögon. Att de ställer frågor och söker svaren på dem. För det är då som vården av patienterna utvecklas samtidigt som vårdpersonalens arbete stimuleras och gör att de upplever sitt arbete både roligare och intressantare.
Min förhoppning är också att inte bara de som arbetar inom hälso- och sjukvården uppmärksammar och tar del av innehållet i årets stämma, utan att också omvärlden gör det.

Sjukvården behöver ny kunskap för att kunna möta det förändringsbehov som finns i dag. Jag tänker till exempel på behovet av en ny modern arbetsorganisation där vårdpersonalen har det inflytande som krävs för att göra sjukvårdsvärlden till en utvecklande och attraktiv arbetsplats. Jag tänker också på de nya förutsättningar som ett ökat patientinflytande innebär för vårdpersonalen. Dagens snabba samhällsförändringar avspeglar sig mycket tydligt inom just hälso- och sjukvården. Det kräver en öppenhet för förändringar och skapar ett stort behov av ny kunskap och nya erfarenheter.

Så välkomna att ta del av det allra senaste inom vården på en stämma som är mer aktuell och innehållsrik än tidigare år!

PS:I förra numret av Vårdfacket fick ni en första information om vilka temaområden som kommer att behandlas samt en presentation av huvudföreläsarna. Det fullständiga seminarieprogrammet blir klart i dagarna och finns då att beställa hos företrädaren på er arbetsplats eller hos er lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida