Vallöften ? en gåta

7 oktober 2002

Om vi ser tillbaka på valrörelsen så var vårdfrågorna inte de hetaste och mest debatterade frågorna. Fastän de stod högt upp på väljarnas dagordning. Många politiker sade sig vilja anställa fler inom vård och omsorg. Men för mig är det en gåta hur det ska gå till.

I dag finns det en brist på utbildad vårdpersonal. Men den bristen tror inte jag att vi löser genom att öka antalet utbildningsplatser. Under de senaste åren har det redan skett en stor ökning.

Det är inget problem att få sökande till utbildningarna till sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller barnmorska. Däremot ser det annorlunda ut för utbildningen till biomedicinska analytiker där antalet sökande har sjunkit.

Vi borde i stället göra något åt de ökande långtidssjukskrivningarna. Samtidigt går många i pension tidigare och allt fler väljer att byta bransch för att de inte ser några framtidsmöjligheter inom vården.

Statistik som Vårdförbundet har tagit fram visar att långtidssjukskrivningarna bland medlemmarna inom landsting och kommuner ökade från 3 600 till 6 600 mellan åren 1998 och 2001. Det tycker jag är alarmerande, för det visar att många inte mår bra på sina arbetsplatser och det är allvarligt.

Medlemsenkäter och samtal som Vårdförbundet genomfört med medlemmar visar att de flesta är nöjda med sitt yrkesval. Men alldeles för många upplever samtidigt en frustration i sitt arbete. De känner att de inte räcker till, att organisationen inte tar tillvara deras kompetens fullt ut, att det saknas karriärmöjligheter och att lönen inte står i rätt förhållande till det arbete de utför.

Vi, och då menar jag politiker, arbetsgivare, myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, måste fundera över hur vi kan få tillbaka de sjukskrivna i arbete och hur vi kan göra utbildningen och arbetet så attraktivt att de som utbildar sig också väljer att stanna inom vården. Vi måste hitta arbetsformer så att de som arbetar i vården inte pensionerar sig för tidigt.

Sjukvården måste organiseras på ett annat sätt. Vi måste hitta andra och bättre former för samarbete över huvudmannaskapsgränser och mellan yrkesgrupper inom vården. Här är det jätteviktigt att kunskapen som finns bland dem som arbetar inom vården tas tillvara. Det är hos dem som arbetar inom vården och dem som är sjukskrivna som vi kan hitta lösningar.

Vi inom Vårdförbundet måste bli bättre på att möta dig som medlem på arbetsplatsen. Det är genom att mötas som vi får idéer och kraft i vårt arbete med att påverka arbetssituationen inom vården.

Det måste bli lättare för dig som medlem att komma i kontakt med förbundet. Vi har under det senaste året arbetat för att förbättra tillgängligheten. Det känns jätteroligt att kunna berätta att du från och med den 14 oktober kan nå Vårdförbundet på telefon mellan klockan 8 och 20 alla vardagar. Jag hoppas att du hör av dig med dina frågor och synpunkter.

Du kommer i samband med att den nya tjänsten startar att få ett brev med telefonnumret och mer information om hur tjänsten fungerar.

I brevet hittar du även information om stadgan och vår nya webbplats. På webbplatsen kan du ta del av medlemsinformation, ställa frågor, lämna synpunkter eller diskutera med kolleger. Adressen är: www.vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida