Intervju

”Sjukdomar i munnen påverkar hälsan i stort”

”Sjukdomar i munnen påverkar hälsan i stort”
Björn Klinge. Foto: Maria Östlin

En dålig munhälsa ökar risken för både cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet. Bokaktuella Björn Klinge, övertandläkare och professor i parodontologi, vill öka kunskapen om munnens betydelse för hur vi mår.

14 april 2020

Vad ser du för nya problem med dagens munhälsa?
— Att karies ökar i vissa åldersgrupper. Allvarlig parodontit (tandlossningssjukdom) minskar inte som vi tidigare trott. Nyligen har det visat sig att e-cigaretter, så kallad vaping, är mycket skadligt för munhälsan och det påverkar dessutom kroppen med infektion/inflammation, säger Björn Klinge, övertandläkare och författare till boken Din hälsa sitter i munnen.

Vilken missuppfattning är vanligast när det gäller vår munhälsa?
— Att det är ett normaltillstånd med några nya hål och lite blödande tandkött. Det är det inte. Karies och parodontit är världens vanligaste, icke smittsamma, sjukdomar — men de går oftast att förebygga med rätt genomförd egenvård.

Friska tänder har blivit en klassfråga, borde inte tandvård omfattas av högkostnadsskyddet?
— Självklart borde åtminstone behandling av infektion och inflammation i munnen ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Vissa har börjat förstå att munnen är en del av kroppen och att sjukdomar i munnen också påverkar den allmänna hälsan.

Har sjuksköterskor som arbetar med munhälsa tillräcklig kunskap?
— Det finns för lite kunskap om kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa inom hälso- och sjukvården, men det gäller all personal, inte enbart sjuksköterskor. Det brister både i grund- och fortbildning. Man har också för lite kunskap om de olika tandvårdsstöden.

Om boken:

Din hälsa sitter i munnen. 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv
Björn Klinge och Pamela Andersson
The Book affair 2020

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida