Vanlig markör för cancer även i reumatiska leder

Proteinet survivin uttrycks inte bara i aggressiva och invasiva cancerceller. Ämnet finns också i höga koncentrationer i ledvätskan hos reumatiker, visar ny forskning.

7 september 2004

Det kan vara en viktig förklaring till varför ledhinnorna förstörs hos patienter med ledgångsreumatism.

? Vi blev mycket förvånade när vi hittade survivin i såväl blod som ledvätska hos reumatiker, säger docent Maria Bokarewa vid avdelningen för reumatologi- och inflammationsforskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Survivin är ett relativt nyupptäckt protein vars funktion bland annat är att hämma apoptos, programmerad självdöd av celler.

Tidigare studier har visat att survivin uttrycks mest i fostervävnad och i cancerceller. Hos barn som utvecklas finns survivin i många vävnader, där det dels är med och reglerar celldelningen, dels förhindrar apoptos. Men när barnet vuxit färdigt försvinner ämnet, som normalt inte förekommer hos vuxna friska individer.

Mest känt inom onkologin

Mest känt är survivin inom onkologin, där det används som en markör för tumörvävnad. Hittas survivin vid infärgning av cancercellerna är prognosen för patienten inte speciellt god.

Maria Bokarewa och hennes kolleger i Göteborg har låtit undersöka 130 patienter med klassisk ledgångsreumatism. Hos en tredjedel av patienterna hittades höga nivåer av survivin i blod och ledvätska. Hos samtliga dessa patienter var brosket på ledytorna förstört.

Påminner om tumörtillväxt

Vid ledgångsreumatism växer ledhinnorna på ett sätt som påminner om hur cancertumörer växer.

? Det är känt sedan tidigare att apoptosen är kraftigt nedsatt hos dessa patienter. När vi nu vet att survivin är inblandat kan det förhoppningsvis leda till utveckling av nya läkemedel som motverkar bildningen av proteinet och därmed förhindrar att ledhinnorna förstörs, säger Maria Bokarewa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida