Väntetider försvann på kvinnoklinik

6 januari 2006

En arbetsgrupp på Nyköpings kvinnoklinik drog i gång ett förändringsarbete med målet att inga prioriterade patienter skulle behöva vänta mer än 14 dagar. Väntelistor sågs över och automatiska återbesök slopades, samarbetet med primärvården förbättrades och barnmorskor vidareutbildades bland annat i att operera in p-stavar.

Det här är ett av de projekt som Sveriges kommuner och landsting lyfter fram efter att ha utlyst en tävling i förbättrad tillgänglighet.

Läs mer: www.skl.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida