Vår kunskap från psykiatrin behövs i primärvården

Vi måste arbeta för att psykiatrisjuksköterskor ska finnas på vårdcentraler.

2 januari 2009

Jag har arbetat sedan 30 år som sjuksköterska med en bred hälso- och sjukvårdserfarenhet, har specialistkompetens inom psykiatri, är barnmorska och vårdlärare. Nu arbetar jag sedan två år i ett psykosocialt team på en vårdcentral inom primärvården. Det är ett mycket inspirerande och utmanande arbete.

Min erfarenhet är att en specialistsjuksköterska inom psykiatri har en självklar roll i primärvården. Psykiatrisjuksköterskan har både somatisk och psykiatrisk erfarenhet från att möta patienter i olika svåra situationer under livet. Sjuksköterskan har en annan vana att skapa kontakt och en speciell erfarenhet av människans lidande. Det är en kroppslig och själslig närhet som är mer specifik för vårt yrke och som skiljer oss från både kuratorn och psykologen. På vårdcentralen har vi samma arena men olika bakgrund som ger tyngd och en större säkerhet i det arbete vi utför.

Sjuksköterskan är också van att samarbeta i gruppen, söker samförstånd och har en naturlig tillhörighet bland övrig sjukvårdspersonal.

Hur kan vi göra våra röster hörda om att det är bra för befolkningen att primärvården innehåller psykiatrisjuksköterskans kompetens?

Text: – Marianne Torstensson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida