Var snäll mot dig

Var snäll mot dig

Compassioneffekten ?— att utveckla självtillit ?och en inre trygghetChristina Andersson?Natur & Kultur 2016. www.nok.se?

1 februari 2017

Compassion, medkänsla, handlar om att bry sig om andra, men också om sig själv. Teorin bakom begreppet är besläktad med kognitiv beteendeterapi och i bokens ”övning i en svår situation” uppmanas läsaren att rannsaka sig själv: ”vad tänkte jag”, ”vad kände jag”. Nästa steg är att fundera över hjälpsamma tankar och beteenden. ?

Motsatsen till compassion ?är att vara likgiltig och inte bry sig om hur andra har det. Eller hur man själv mår för den delen. Compassion innebär att lära sig känna igen lidande, att beröras av både sitt eget och andras lidande och att utveckla viljan att minska lidandet hos den andre. Den som vågar visa sin sårbarhet har chansen att utveckla compassion — och få ett mer meningsfullt liv, enligt författaren. Att bli uppmärksam på sin egen självkritiska röst är ett modigt steg mot självmedkänsla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida