Var tionde sjuksköterska röker fortfarande

Andelen dagligrökare bland sjuksköterskor är lika hög som för sju år sedan, visar en ny enkät som presenterades av Vårdförbundet i dag i Visby. Det är väldigt tråkigt att vi inte lyckas få ner siffrorna. Nu måste vi börja arbeta på ett helt nytt sätt, säger Sjuksköterskor mot tobaks ordförande Mona Wahlgren.

Nio procent av alla yrkesverksamma sjuksköterskor röker dagligen enligt Vårdförbundets undersökning. Det är något mindre än i den förra enkäten från 2003, då rökningen ökade, men alltså lika många som i enkäten från 1999.

Det betyder att ungefär var tionde sjuksköterska man möter i vården är dagligrökare, och att den siffran varit konstant under lång tid.

För barnmorskor är utvecklingen densamma, lika många röker som 1999. Men siffran är lägre. Fem procent av barnmorskorna röker varje dag.

Biomedicinska analytiker röker allt mindre

Biomedicinska analytiker, däremot, röker stadigt allt mindre. Andelen dagligrökare är nu fyra procent mot nio procent 1999.

Bland sjuksköterskorna är det främst en grupp yngre och en grupp äldre som står för dagligrökandet.

– Där har vi nog en del av förklaringen till problemet. Vi ser att det är en stor grupp unga kvinnor som börjat röka de senaste åren och den finns nu representerad även i sjuksköterskeyrket. Och de äldre har rökt i många år och har därmed mycket svårt att släppa sitt beroende, säger Mona Wahlgren, som arbetat med rökavvänjning i många år.

Vill nå de studerande

Föreningen Sjuksköterskor mot tobak har tagit konsekvensen av utvecklingen och startar nya projekt. Det handlar om att nå studenterna på sjuksköterskeutbildningarna.

– Vi måste få unga sjuksköterskestuderande att diskutera det ansvar de har som representanter för en profession som i så stor utsträckning möter tobaksskadade patienter. Utbildning är nyckeln till minskat rökande, säger Mona Wahlgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida