”Våra arbetsuppgifter kan inte utföras av andra”

8 juni 1998

UPPSALA. Vad gör en biomedicinsk analytiker? Hur ska laboratorierna se ut? Hur ser den utbildning ut som ska passa i framtidens laboratorier? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under den dag som ska anordnas i oktober av Vårdförbundet och Centret för laboratoriemedicin i Uppsala, kallad ”Lab i framtiden”. En rad högre chefer, politiker och administratörer kommer att bjudas in. ”Vi vill visa dem att de biomedicinska analytikerna behövs och att deras arbetsuppgifter inte kan släppas till andra utan den utbildningen”, säger en av Vårdförbundets arrangörer, Sonja Jensén, Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida