Varannan använder forskning i äldrevård

4 januari 2008

– Det har funnits en uppfattning att man inte behöver ha så gedigna teoretiska kunskaper för att arbeta i kommunerna, speciellt inte om man ska vårda äldre, säger sjuksköterskan Anne-Marie Boström.
Nyligen lade hon fram sin avhandling vid Karolinska institutet i Stockholm. Den visar att mindre än hälften av sjuksköterskorna i kommunerna använder forskningsresultat i vårdarbetet. Det kommer att ändras i och med att FoU-resurserna byggs ut, tror hon. Men då krävs ansvar och medvetna satsningar på alla nivåer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida