Varannan kvinna i Nicaragua har utsatts för våld

2 oktober 2000

Varannan kvinna i Nicaragua har någon gång blivit utsatt för fysiskt våld av en tidigare eller nuvarande partner. Det visar doktorsavhandlingen Karameller i helvetet: forskning och aktion om våld mot kvinnor i Nicaragua. Forskaren Mary Carroll Ellsberg, enheten för epidemilogi, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, bodde under 1980-talet i Nicaragua där hon arbetade med hälso- och utbildningsfrågor. I sin forskning har hon studerat hur vanligt våld mot kvinnor är i en av Nicaraguas större städer. Hon har också djupintervjuat flera misshandlade kvinnor om deras upplevelser och har diskuterat samhällets syn på våld mot kvinnor i gruppintervjuer med bland andra poliser, domare och rättsläkare. Studien visar att varken kvinnans ålder, utbildning eller yrke påverkar risken att utsättas för våld. Sedan Mary Carroll Ellsbergs forskning blev känd i Nicaragua antogs 1996 en lag som ger bättre skydd åt misshandlade kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida