Varannan sjuksköterska saknar engelska

Goda kunskaper i engelskaär nödvändiga för den sjuksköterska som vill utveckla sin yrkeskompetens genom att läsa vetenskapliga omvårdnadsartiklar på engelska eller söka påbyggnadsutbildning på vårdhögskolan. 

Varannan sjuksköterska och biomedicinsk analytiker vid Regionsjukhuset i Örebro saknar gymnasiebetyg i engelska. Situationen är likadan vid länets övriga sjukhus. Det visar den inventering som Vårdförbundets lokala avdelning i Örebro gjort, enligt ordföranden Gunilla Fredriksson.

Avdelningen gick därför under hösten ut med en förfrågan, via TBV, till länets alla medlemmar om de ville gå kurs för att få gymnasiekompetens i engelska. Det behövs för att komma in på påbyggnadsutbildning vid vårdhögskolan och för att kunna läsa vetenskapliga omvårdnadsartiklar på engelska. Gensvaret var överväldigande. Tre hundra personer anmälde intresse för utbildning.

Pengar från landstinget?
Arbetsgivaren, landstinget i Örebro, håller med den lokala avdelningen om att en kompetensutveckling är önskvärd. Frågan om landstinget kan tänka sig att skjuta till pengar, eller till och med anordna en sådan utbildning, utreds just nu av utbildningsförvaltningen i Örebro.

Den som har sjuksköterskeutbildning enligt äldre studieordning och saknar gymnasiebetyg i engelska kan efter ansökan få dispens till och med 1999 för att komma in på vårdhögskolans påbyggnadsutbildning. Den litteratur som används är i många fall skriven på engelska. Därför måste engelskakunskaperna, trots dispensen, vara goda.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida