VARBERG. Ledningen vill ta bort individuella scheman

30 januari 2009

På Varbergs sjukhus vill sjukhusledningen ta bort möjligheten för personalen att lägga individuella scheman. Det är ett led i att minska underskottet på 58 miljoner kronor.

Individuella scheman tar mycket tid och blir därmed dyrt, enligt sjukhusledningen.

Men Vårdförbundets ordförande i avdelning Halland, Gunnel Persson, menar att om ledningen litade på det tekniska systemet så skulle det inte behöva vara så dyrt.

– De har personer som mer eller mindre på heltid arbetar med att kontrollera, flytta och ändra i scheman, säger hon.

Sjukhusledningen vill även bland annat införa tre semesterperioder i stället för två. Vårdförbundet i Halland anser att i stället för besparingar behövs mer pengar till sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida