VARBERG. Omstridd chef avgick

Kristina Wallentin, chef för Varbergs sjukhus, lämnade med omedelbar verkan sitt uppdrag den 29 september.

29 oktober 2009

»Situationen har blivit ohållbar«, meddelade Kristina Wallentin personalen via intranätet. Sjukhuset har dragits med ett miljon-underskott och det har varit turbulent kring hennes person. Inte minst har hon kritiserats starkt av läkarkåren. ?

Kritiken har inte bara gällt besparingar utan också den polisanmälan hon beslutade om av en läkare för dataintrång. För en avvikelserapport gick han in i en patientjounal som tillhörde en avliden patient han inte var ansvarig för. Men förundersökningen lades ned eftersom det ansågs vara förenligt med gällande lagstiftning. ?

Kristina Wallentin, sjuksköterska i grunden, förklarade sin avgång så här för personalen: »Den fokusering på min person jag utsatts för under de senaste månaderna har berövat mig glädje och energi att fullfölja mitt åtagande.«?

Arbetet med att få ekonomin i balans har stött på motstånd, inte minst från medicinkliniken, berättar Gunnel Persson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Halland.?

– Och om jag säger så här, läkarna har inte varit nådiga mot henne, säger hon.

Ny tillförordnad sjukhuschef blir Anders Dybjer, som även är sjukhuschef på Länssjukhuset i Halmstad.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida