Varberg ska spara miljoner

Sjukhuset i Varberg kommer av besparingsskäl att stänga en avdelning. Ingen av de 23 sjuksköterskorna sägs upp, men 14 får inte någon fast placering.

5 augusti 2005

Personalen på medicinavdelningen 4a (som bland annat har njur-, kol-, astma- och diabetespatienter) fick i våras veta att avdelningen skulle läggas ner. Orsaken var att sjukhuset måste spara 25 miljoner kronor.
Under sommaren kom sedan beskedet: ingen av de 23 sjuksköterskorna förlorar jobbet, men 14 kommer att tvingas ta vikariat och flytta mellan olika avdelningar. Det innebär att sjuksköterskor som nu är anställda som vikarier i sin tur inte får vikariaten förlängda. Att avdelningen stängs innebär vidare att närmare 30 undersköterskor sägs upp.

Ilskan bland personalen är stor.
? Många mår fysiskt dåligt, arbetsglädjen är borta och arbetsklimatet har försämrats, säger Anette Nilsson, förtroendevald för Vårdförbundet på avdelningen.
Personalen anser inte att sjukhusledningen har en korrekt bild av situationen för patienterna.
? Ledningen säger att patienterna har blivit färre och är friskare, vi däremot menar att de är fler och sjukare, säger Anette Nilsson.

Sjukhuschefen
Kristina Wallentin säger att ledningen aldrig har sagt att patienterna har blivit mindre sjuka.
? Däremot menar vi att moderna behandlingsmetoder innebär att vården i större utsträckning kan bedrivas i öppnare former. Därför kommer vi att ge ett förstärkt kompetensstöd till primärvård och kommun och även stärka öppenvården på sjukhuset.
Hon säger också att hon är medveten om att förändringarna innebär påfrestningar på personalen.
? Vi tar det på allvar och följer utvecklingen genom bland annat noggrann kontroll av sjukskrivningstal och övertidsuttag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida