Vård av döende

4 maj 1998

Författare Britt-Marie Ternestedt.
Titel Livet pågår – om vård av döende.
184 sidor.
Förlag Vårdförbundet,
FoU-rapport 53, 1998.
Cirkapris: 198 kronor + porto.
ISBN 91-7043-047-0.

En god död innebär att in i det sista ha möjlighet att påverka sitt liv, säger Britt-Marie Ternestedt, doktor i medicinsk vetenskap och prefekt vid Högskolan i Örebro. Det ställer krav på mer än lindring av smärta och andra fysiska symtom. Hon har genomfört ett forskningsprojekt med målet att utveckla vården av döende vid Regionsjukhuset i Örebro. Att kunna behålla sina sociala relationer och få dö med en acceptabel självbild spelar en avgörande roll.

Det stämmer också med den amerikanske psykiatern Avery Weismans kriterier för ett gott döende. Kriterierna låg till grund för de frågor som ställdes till vårdpersonal och anhöriga i projektet. 56 cancerpatienter, inlagda vid olika kliniker på sjukhuset, följdes under deras sista tid i livet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida