Vård i hemmet-forskning byggs upp i Norrköping

6 augusti 2001

Hälsouniversitetet i Linköping samlar från årsskiftet sina utbildningar i Norrköping, däribland sjuksköterske-utbildningen, i en egen institution för vård och omsorg. Den nya institutionen ska bygga upp ett forskningsprogram för vård i hemmet. Förutom nyrekryteringar kommer därför fyra forskningstjänster i omvårdnad och geriatrik att flyttas från Linköping till Norrköping.
Institutionen ska ha ett nära samarbete med Tema äldre i Linköping. På sikt ska också den arbetsterapeututbildning som finns i Linköping flyttas över till Norrköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida