Vård i livets slut

13 maj 2002

Författare Inga-Britta Jungeström
Titel Sista året med Kalle. En berättelse om en man som fick dö i sin säng
61 sidor
Förlag Jungeströms 2001
Cirkapris 130 kronor
ISBN 91-631-1426-7

I Sista året med Kalle berättar Kalles hustru Inga-Britta Jungeström om betydelsen av att Kalle fick leva tills han dog. Med hjälp av den primärvårdsanslutna hemsjukvården, PAH, och distriktssköterskan vårdade Inga-Britta Kalle hemma. De kunde fortsätta att umgås med familj och vänner, och Kalle kunde leva ett ganska gott liv till sin död, trots cancern. Boken är, bland mycket annat, en tacksägelse till personalen som fanns som stöd hela tiden och som trädde in när Inga-Britta till slut insåg att hon inte orkade finnas till hands hela tiden.

Till personal som vårdar patienter i livets slut har författaren ett viktigt budskap: patienter och anhöriga måste få lära sig om sjukdomen och behandlingsmetoderna. »Alla ord/…/fick sin förklaring och i förklaringens ljus var de inte så skrämmande längre«, säger hon bland annat om vistelsen på rehabiliteringshemmet Lydiagården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida