Vård i Norden förnyar sig

Vård i Norden vill bli bättre och nå ut till fler. Utbudet av artiklar breddas och kvaliteten höjs. Förhoppningen är att artiklarna snart också ska finnas tillgängliga på nätet.

6 september 2004

En större bredd på artiklarna är en förändring som den nya redaktören Christina Forsberg ligger bakom. Nu kan läsarna i Vård i Norden hitta inte bara artiklar om forskning och utveckling av omvårdnaden, utan även debatter om forskning och artiklar om hur man undviker att låta sig luras av statistik.

Antalet artiklar om forskning och utveckling som skickas in till tidningen har fördubblats på tre år.

– Ribban höjs i och med att vi har mer att välja mellan och det är bra. Det innebär förstås mer arbete. Jag läser och gör en första bedömning av varenda artikel som skickas in, säger Christina Forsberg som även är lektor på Röda korsets högskola, ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings, ssf:s, styrelse och ordförande i Sjuksköterskornas kvalitetsråd.

Hon hade suttit i redaktionskommittén i tre år innan hon i januari övertog redaktörskapet. Hon anser att innehållet även i fortsättningen ska vara brett.

– Men läsaren ska kunna hitta två, kanske tre artiklar i samma nummer inom ett visst område, exempelvis genusperspektiv i vården.

Internetpublicering av artiklarna ser hon som ett angeläget område.

– Vi söker en samarbetspartner som kan vara med och bidra till finansieringen.

Vård i Norden är en vetenskaplig tidskrift med artiklar om omvårdnadsforskning och utveckling skrivna på svenska, norska, danska eller engelska. Den ges ut av Sjuksköterskornas samarbete i Norden, ssn.

– Jag tycker att det är viktigt att de får läsa om hur forskning och klinisk verksamhet närmar sig varandra – att forskningsresultat faktiskt kan vara användbara i omvårdnadsarbetet, säger Christina Forsberg

Läs mer om Vård i Norden på www.vardinorden.org.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida