Vård i vildmarken

Vård i vildmarken

AXG. Akutsjukvård i extrem glesbygdHelge Brändström & Marie Nordgren?Västerbottens läns landsting 2014www.vll.se??

Boken för dig som vistas mycket i skogen, fjällen eller andra ensliga trakter. Den ger handfast vägledning i vad som kan göras om olyckan är framme, och utgår från det nya konceptet AXG, sjukvård i väglöst land, som har sitt centrum i Storuman. Samebyar och helikopterföretag har fått utbildning utifrån ABCDE-principerna.?

Handboken är uppbyggd kring dessa och för den som vill få tydlig repetition är den lätt att förstå. A står för airway — en fri luftväg är alltid prioriterad vid medvetslöshet. B står för breathing och C för cirkulation. Här tas även skelettskador, nedkylning och drunkning upp. Det betonas att den som hjälper till alltid bör tänka på sin egen säkerhet, samt att rapportera så mycket som möjligt till SOS Alarm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida