Vård på distans

Vård på distans
Via bildtelefonen kan Dagmar prata med hemtjänsten, men också med släkt och vänner. Foto: Pia Nordlander

I stället för ständiga besök från hemtjänsten kan de äldre i Västerås få tillsyn via bildtelefon och nattkameror.?

3 december 2014

Snart ska Dagmar, 94, vara med på sitt barnbarns bröllop i Australien. Hon kommer att kunna följa hela vigseln och vara med på festen efteråt via den bildskärm hon har fått installerad hemma av hemtjänsten. ?

Dagmar är en person med stor integritet som vill kunna klara sig själv så långt det bara går.?

Hon är en av 80 äldre i Västerås som använder sig av e-hemtjänst och tycker det är skönt att få tillsyn utan att någon ska behöva komma hem till henne varje dag. Via bildtelefonen kan hon berätta att hon mår bra och ställa frågor om något som oroar henne eller som hon behöver hjälp med.

?”Det där med hemtjänst är jag inte mycket för, men lite tillsyn behöver jag nog”, säger Dagmar.?

Sjuksköterskan Maria Gill har arbetat med e-hemtjänst i Västerås sedan 2010. Ett projekt som nu har blivit permanent. Hon är entusiastisk och vill ta de digitala lösningarna vidare till hemsjukvården.?

— Gång på gång ser vi att det ökar de boendes integritet, det gör att de känner sig mer självständiga. Det handlar om att flytta en del av makten tillbaka till patienterna, säger hon.

Mest avancerad är Giraffen, som är en bildtelefon på hjul. Utöver hemtjänsten kan anhöriga och vänner som har en dator med webbkamera också använda den. Giraffen fjärrstyrs av den som ringer upp så att samtalet kan föras var som helst i bostaden.

?— Jag blir hela tiden överraskad av hur väl de här digitala möjligheterna tas emot. Vi testade den hemma hos en kvinna som har demens och hon kunde för första gången på länge föra ett långt samtal med sin son via Giraffen, berättar Maria Gill.??

Giraffen är det inte så många som använt, men desto fler har den fasta bildtelefonen. Det är en bildskärm som är mycket enkel att hantera och som gör att den äldre kan prata med hemtjänst, vänner och anhöriga via internet. Ingen dator behövs, bara skärmen där adressboken visas. När någon ringer syns det vem det är och precis som med en vanlig telefon bestämmer den äldre själv om han eller hon vill och kan svara just då.?

— Med hjälp av bildtelefonen kan vi göra tillsyn utan att ringa på och störa. Det kan vara för att bara kolla att allt är bra, eller påminna om något eller ge information, förklarar Åsa Löving som är utvecklare av välfärdsteknologi i Västerås stad.?

Många äldre har också valt att få natttillsyn via fasta kameror som monteras i sovrummet och eventuellt på fler platser i hemmet.

?— En kvinna som fick detta berättade att nu kan hon äntligen sova hela nätterna i stället för att ligga vaken och vänta på att hemtjänsten ska komma, säger Åsa Löving.??

Än så länge finns de här tekniska lösningarna bara inom hemtjänsten, men för Maria Gill vore det ett naturligt steg att ta det vidare till den kommunala hemsjukvården.?

— Det skulle kunna kopplas till så mycket annat, till exempel att patienterna själva kan mäta blodtryck eller blodsocker och skicka uppgifterna till distriktssköterskan, säger hon.?

Det skulle också kunna användas för att skicka en bild på ett sår för bedömning — eller till helt andra saker som daglig sjukgymnastik i grupp.??

Men vill de äldre inte hellre ha ett personligt möte och klarar de verkligen av tekniken? Enligt de undersökningar som gjorts och erfarenheterna från Västerås finns hindren inte hos de äldre, utan snarare hos beslutsfattare och dem som arbetar i vården och deras åsikter om vad som är bra för andra. Det krävs en vilja att jobba på ett annat sätt och att verkligen förstå vad varje individ har för behov.?

Maria Gill påpekar att ingen blir påtvingad digitala stöd, det är ett erbjudande som man kan tacka ja eller nej till. För dem som tackar ja handlar det oftast om att det ökar friheten, självständigheten och minskar ”springet” av hemtjänstpersonal på korta besök. Men när Malmö för några år sedan införde övervakning via kameror nattetid blev det stort rabalder och kritikerna pekade på att det var integritetskränkande.?

— Men det är snarare mindre integritetskränkande att en kamera slås på ett antal gånger som vi bestämt i förväg tillsammans med den äldre, än att hemtjänstpersonal går in med egna nycklar och tittar på dig, säger Maria Gill.?

Det tekniska är nästan aldrig något problem, enligt Åsa Löving. En del kan vara lite rädda till att börja med om de inte har datorvana. Men användartekniken är extremt enkel och efter ett tag blir det i stället ett roligt och enkelt sätt att hålla kontakt inte bara med hemtjänsten utan också med barn och barnbarn som bor långt bort.??

Hittills har e-hemtjänsten i Västerås förmodligen kostat mer pengar än vad som sparats. Men avsikten är att spara pengar genom att ta bort de korta tillsynsbesöken där inte händer behövs. Uträkningar visar att för varje satsad krona på ny teknik sparas mellan två och fem kronor.?

— När vi lägger mindre tid på korta tillsynsbesök får vi mer tid till andra saker som den äldre kan ha behov av, säger Maria Gill.

Fakta E-hemtjänst i Västerås

  • Biståndshandläggarna svarar för informationen till de äldre och bedömer behovet.
  • I dag har 80 personer någon form av e-hemtjänst.
  • Teknikstöd passar inte alla. En uppskattning är att 10 procent, eller 300 personer, kommer att ha e-hemtjänst till att börja med.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida