Bristen på sjuksköterskor

Vård på hotell ska lösa platsbrist på Akademiska

Vård på hotell ska lösa platsbrist på Akademiska
Patienter som tidigare krävt vård på Akademiska sjukhuset kan i fortsättningen komma att vårdas på ett patienthotell inne på den relativt nybyggda Skandionkliniken.

Många cancerpatienter som tidigare legat inlagda på Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer i fortsättningen att vårdas på ett patienthotell bemannat med enbart undersköterskor.

29 oktober 2018

– Det bekymmersamma läget med vårdplatsbrist gör att vi behöver pröva nya lösningar, säger chefsläkaren Mikael Köhler i ett pressmeddelande från sjukhuset.

Tanken är att patienter som ska förberedas inför en operation eller behöver lättare eftervård ska kunna vårdas på hotellet i den nya Skandionkliniken i Uppsala.

Till kliniken, som stod färdigt 2015, kommer cancerpatienter från hela Sverige för att få strålbehandling av vissa tumörtyper med hjälp av så kallad protonterapi.

I samma hus finns ett fyrstjärnigt hotell där patienter kan bo under sin behandling.Sedan tidigare disponerar sjukhuset 10 rum på hotellet, men totalt planerar sjukhuset att vårda 50 patienter i veckan där.

Merparten av platserna kommer att upptas av patienter med olika cancerdiagnoser som ska få eller har fått cytostatikabehandling. Men även avdelningar som kirurgen, urologen, ortopeden och barnsjukhuset kommer att ha platser på hotellet för sina patienter. 

Enbart undersköterskor

Platserna ska bemannas av undersköterskor som kan hjälpa till med lättare vårdinsatser. Just nu pågår rekrytering. Så fort bemanningen är löst är det tänkt att den nya verksamheten ska dra i gång.

– Om en patients tillstånd försämras kommer det självfallet finnas möjlighet att bereda plats på traditionell vårdavdelning på Akademiska, säger Mikael Köhler.

Före inläggning på hotellet ska läkare eller sjuksköterska ha tagit beslut om egenvård, som ska klargöra vad patienten klarar att sköta själv. 

Svårigheterna för många av landets sjukhus att bemanna med sjuksköterskor och hålla befintliga vårdplatser öppna är Akademiska sjukhuset inte ensamt om.

Under 2017 provade akutsjukhus i Stockholm, Västra Götaland och Ystad att inför sommaren öppna avdelningar för utskrivningsklara patienter som enbart bemannades med undersköterskor och läkare.

Vårdförbundet kritiskt

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, kallade det för ett experiment med patienternas hälsa. Svensk sjuksköterskeförening ansåg att lösningarna var desperata. Bland annat hänvisade de till forskning som visar att dödligheten hos patienter ökar när sjuksköterskor byts mot lägre utbildad personal.

Flertalet sjuksköterskelösa avdelningar stängde dock relativt kvickt. Dels för att de lyckades rekrytera fler sjuksköterskor, dels för att det visade sig vara svårt att fylla platserna. Men också för att sjuksköterskor från bredvidliggande avdelningar fick en ökad belastning när de trots allt tvingades hjälpa till på dessa avdelningar.

Enligt Mikael Köhler ser man dock hotellalternativet som en möjlig permanet lösning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida