Vårdalseminarier om karriärplanering

5 januari 2007

Vårdalinstitutet bjuder in till en seminarieserie med temat
planering av den fortsatta akademiska karriären. De tre seminarierna hålls i februari, maj och september och vänder sig till dem som är disputerade eller forskar inom vård och omsorg. Senaste anmälningsdag den 19 januari.

www.vardalinstitutet.net

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida