Vårdalstiftelsen ger 60 miljoner till vårdforskning

11 januari 1999

Vårdalstiftelsen har undersökt vilka resurser universitet och högskolor har för vårdforskning och funnit att de är katastrofalt små. Få vårdforskare kan bedriva forskning med rimliga arbetsvillkor. Därför ger stiftelsen nu 60 miljoner kronor i ett koncentrerat stöd till i första hand forskartjänster
inom ämnena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, omvårdnad, reproduktiv omvårdnad och sjukgymnastik.
Satsningen ska också stärka kopplingen mellan utbildning och forskning och den praktiska vården.

Landets sex universitet får under fyra år vardera mellan 6,8 och 14 miljoner kronor. Stimulansbidrag ges till högskolorna i Karlstad, Örebro och Växjö under en tvåårsperiod.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida