Vårdarbete

10 november 1997

Författare Birgitta Burell (red)
Titel Vård som yrke. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare berättar.
255 sidor
Förlag Arbetets Museum/Gidlunds förlag 1997.
Cirkapris 90 kronor (medlemspris), 260 kronor (bokhandelns cirkapris).
ISBN 91-7844-260-5, beställningsnummer hos Vårdförbundet Material 62 60 29.

Boken bygger på berättelser som samlats in av Arbetets Museum under sommaren och hösten 1996. Sammanlagt har museet samlat in 145 berättelser – boken innehåller ett urval på fjorton av dessa. De flesta som skickat in berättelser är äldre – redan pensionärer eller nära sin pensionering. Kanske är det naturligt att det är så, funderar redaktören i sitt avslutande kapitel, det är först då man kan ge en hel bild av sitt yrkesliv. Boken pendlar mellan berättelser där enskilda människor delar med sig av sina livserfarenheter och avsnitt som mer övergripande diskuterar de förändringar som skett inom hälso- och sjukvården de senaste 50 åren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida