Vårddatabas

9 april 2001

Via Karolinska institutets bibliotek (KIB) når man sedan i mars en ny databas: SveMed+. Ämnesområdena är medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad med referenser till ett hundratal skandinaviska tidskrifter. Databasen är tills vidare fritt tillgänglig via KIBs webbsida http://kib.ki.se

Alla, inte bara de med anknytning till KI, är som tidigare välkomna att registrera sig som låntagare vid KIs bibliotek. Det ger tillgång till ett välutrustat bibliotek med god service. Det är emellertid inte nödvändigt att vara registrerad som låntagare för att ha tillgång till databasen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida