Värdegrunden – bra start för prioritering

Vårdförbundet ska medverka i arbetet för öppna prioriteringar i vården på alla nivåer, både på den övergripande politiska nivån och i vardagen, säger Lisbeth Löpare-Johansson, vice förbundsordförande.

4 november 2005

Öppenheten gäller bland annat grunderna för politiska beslut. Lisbeth Löpare-Johansson betonar förbundets medverkan i att ta fram underlag för att de ska bli så bra som möjligt, exempelvis genom att aktivt delta i utvecklingen av vårdprogram och se till att omvårdnaden finns med.

– Det handlar om medborgarnas rätt till insyn och rätt att förstå på vilka grunder prioriteringar görs; vad som har valts före något annat och varför. I förbundets vårdpolitiska modell 3v föreslår vi ett så kallat medborgarkontrakt. Med det blir vårdens åtagande tydligt för medborgaren, som också ges möjlighet att ifrågasätta och påverka.

Prioriteringar handlar om att påverka inriktningen av verksamheten. I det vardagsnära arbetet ser Lisbeth Löpare-Johansson möjligheter för de förtroendevalda att tillsammans med medlemmarna driva diskussionen, exempelvis i arbetet med verksamhetsplanering. Att diskutera värdegrund är ett sätt att börja.

– Att prata värdegrund ger en bra plattform för prioriteringar; att vi börjar fundera över varför vi väljer det här i stället för något annat.

I utvecklingen av verksamheten anser hon att forskning och utvecklingsarbeten måste lyftas fram och att förbundet där har en viktig uppgift som pådrivare.

Lisbeth Löpare-Johansson har ingått i Prioriteringscentrums styrelse sedan starten 2001. Hon ser som sin uppgift där att bidra med ett brett vårdperspektiv, dels med sitt yrkeskunnande som sjuksköterska och dels med den erfarenhet och kunskap om vårdfrågor som det politiska arbetet i Vårdförbundet har gett.

– Det är nödvändigt, så att inte bara det medicinska perspektivet är representerat. Och det har faktiskt blivit en mer tvärprofessionell diskussion om prioriteringsfrågorna än det var från början. Det är kul och nödvändigt även om det är en lång resa kvar, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida