Vården är dålig på att möta homosexuella

Vårdpersonal är i grunden positiv till homosexuella. Däremot är deras agerande ofta så osäkert att det leder till att patienterna känner sig obekväma.

I sitt avhandlingsarbete vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala universitet har sjuksköterskan Gerd Röndahl bland annat studerat vilka attityder vårdpersonal och vårdstuderande har till homosexuella.

Efter 224 enkäter, däribland 57 till undersköterskor och sjuksköterskor på en infektionsklinik, konstaterar Gerd Röndahl att majoriteten av vårdpersonal och studerande i grunden har en positiv attityd till homosexuella.

– Reaktionerna varierade från tolerans till ilska. Men många kände en osäkerhet inför det okända som, trots en i grunden positiv attityd till homosexuella patienter, kunde leda till missuppfattningar och undvikande beteende.

Gerd Röndahl har också intervjuat 27 homosexuella patienter och närstående och exemplifierar med en lesbisk kvinna som lades in för buksmärtor. Kvinnan förklarade för personalen att hon var lesbisk så någon graviditetstest behövdes inte.

– Sjuksköterskan blev perplex och svarade att graviditetstest var rutin. Hon förmedlade därigenom normen om heterosexualitet som det normala.

Avhandlingen heter Heteronormativity in a nursing context: Attitudes toward homosexuality and experiences of lesbians and gay.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida