»Vården är lätt homofobisk«

— Vården är så väldigt hierarkiskt uppbyggd. Det betyder bland annat att allt ska följa normen. Därför är det svårt att till exempel vara homosexuell i vården, säger Geraldine Bruttini, vice ordförande för Gaysyrrorna.

29 augusti 2008

Hon fanns tillsammans med Gaysyrrornas ordförande Lars Blomlid vid Vårdförbundets bord i det gemensamma tco-tältet i Prideparken på Södermalm i Stockholm under Europrideveckan i månadsskiftet augusti/september.

Geraldine Bruttini tycker att det är särskilt svårt för lesbiska sjuksköterskor. När det gäller män har de redan brutit mot normen bara genom att välja det vårdande yrke som sjuksköterskan har.

Det håller Lars Blomlid med om. Sedan finns det ju en könsordning även i hbt-världen:

– Män tar mer plats – också i det här sammanhanget, erkänner han.

I TCO- tältet hade – förutom Vårdförbundet – Fackförbundet ST, Teaterförbundet och Lärarförbundet egna bord. Övriga TCO-organisationer medverkade på andra sätt, bland annat genom att bemanna den stora rosa förslagslådan i form av en kub som ingår i kampanjen facketförändras.nu.

– Det är första gången vi har haft ett eget bord på Pridefestivalen, berättar Anette Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet i Stockholm.

Vid Vårdförbundets bord kunde den som ville få information om organisationen och plocka på sig av olika profilprodukter. Den antiseptiska gelen hade störst åtgång, men i dammet och värmen på grusplanen var vattenflaskorna från facketförändras.nu också populära.

Uppdraget att bemanna bordet kom från förbundet. Det var första gången Vårdförbundet deltog med ett eget bord under festivalen, men tidigare har man medverkat genom att bland annat delta i olika seminarier.

Förbundsordförande Anna-Karin Eklund fanns i tältet en av dagarna. För henne känns det självklart att förbundet är med.

– För oss handlar det om hur vi som professionella bemöter dem vi vårdar oavsett deras sexuella läggning, men också om att de av våra medlemmar som är homosexuella inte ska diskrimineras, säger hon.

I TCO-tältet träffade hon Lars Blomlid och Geraldine Bruttini från Gaysyrrorna. Hon var nöjd med att föreningen har bildats.

– Äntligen är det någon som börjar prata tydligt om detta, både när det gäller patienter och medarbetare, säger hon.

Eftersom många fler numera lever ihop i samkönade förhållanden, kommer det att ställa krav på mer öppenhet också inom vården av äldre. Men homosexualitet är än så länge inget man pratar öppet om.

– Många hbt-personer är ängsliga inför sin ålderdom, säger Lars Blomlid.

Anna-Karin Eklund förstår oron. Hon pekar på att vården har blivit öppnare på andra områden.

– Man lyfter fram etnisk bakgrund, att äldre invandrare tappar sitt svenska språk och olika krav med religiös bakgrund när det gäller till exempel maten. Också de samkönade parens behov måste uppmärksammas, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida