5 diagnoser som kan försämra sexet

Rädsla för en ny hjärtinfarkt, smärta i lederna, nedsatt lubrikation och halvsidesförlamning kan få många att tappa sugen. Förutom samtalsstöd finns flera behandlingar som kan hjälpa. Här tipsar vi om några.

8 oktober 2019

DIABETES

Symtom:

 • Dålig blodsockerkontroll under längre tid kan minska lusten hos både kvinnor och män. Det kan också leda till nervskador som påverkar känseln. Blodflödet till könsorganen kan påverkas av skador på kärlen.
 • Kvinnor kan få problem med torra slemhinnor och ökad risk för infektioner och svamp. Mindre lust och nedsatt lubrikation och orgasmförmåga förekommer också.
 • Erektionsproblem är dubbelt så vanligt och debuterar betydligt tidigare hos män med diabetes än hos andra.

Behandling: Utöver hjälpmedel och mediciner för specifika problem är en god blodsockerkontroll viktig. Fysisk aktivitet, rökstopp och måttlig alkoholkonsumtion kan också förbättra lust och sexuell funktion.

HJÄRT/KÄRLSJUKDOM

Symtom:
Oro för att drabbas av en ny infarkt, kärlkramp, erektionssvårigheter och nedsatt lust på grund av läkemedel. Torra slemhinnor hos kvinnor.

Behandling: Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärtpåverkan i samband med sex, anpassa samlagsställningar för minsta möjliga ansträngning.

Patienter som genomgått öppen bröstkirurgi bör inte ligga underst vid samlag på grund av risken för att operations­såret går upp. Hjärt/kärlproblem uppkommer sällan hos patienter som inte upplever liknande symtom vid måttlig ansträngning, som att gå i trappa två våningar.

REUMATISK ARTRIT

Symtom:
Smärta i leder, ledsvullnad, morgonstelhet och trötthet kan påverka lust och aktivitet.
Behandling: Inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel och fysisk träning.

STROKE

Symtom:

 • Pares kan göra det svårare att kyssas, kramas, onanera och ha samlag.
 • Hjärnskadan kan orsaka nedsatt lubrikation och erektionssvikt. Afasi och kognitiva svårigheter kan påverka relationen med partnern.
 • Oro för att drabbas av urin- och avföringsinkontinens och en ny stroke kan utgöra hinder i samlivet.

Behandling: Läkemedel, till exempel lokalt verkande östrogen för kvinnor och potenshöjande medel för män. Se över övrig medicinering för eventuella biverkningar som kan påverka sexualiteten. Sexhjälpmedel.

 

PROSTATACANCER

Symtom:

 • Kirurgi, strålning och läkemedelsbehandling mot prostatacancer förändrar ofta sexlivet. När prostatan och sädesblåsorna opereras bort försvinner sädesvätskan, mannen blir steril och får i fortsättningen en så kallad torr orgasm.
 • Kirurgi skadar också nerverna så att det blir svårare att få stånd.
 • I samband med strålterapi kan patienten uppleva ett sting av smärta vid orgasm, minskad eller ingen sädesvätska alls.
 • Hormonbehandling påverkar sexlivet i hög grad med nedsatt lust och erektionssvikt.

Behandling:

 • Läkemedel

— i tablettform förstärker nervsignalerna när en erektion har börjat
— som förs in eller droppas i urinrörsmynningen
— som injiceras i patientens svällkroppar

 • Hjälpmedel som erektionspump och penisring
 • Bäckenbottenträning

Läs om cancer i bäckenbotten hos kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida