Vårdfackets förra chefredaktör avliden

29 september 2010

Susanna Stubbendorff har avlidit, 70 år gammal. Hon skapade tidningen Vårdfacket 1977 i samband med att Vårdförbundet bildades och var dess chefredaktör till sin pensionering 1999. ?

Dessförinnan arbetade hon med Svensk sjuksköterskeförenings tidning från 1966. Hon ägnade alltså 33 år, nästan hela sitt yrkesliv, åt att journalistiskt bevaka vårdfrågor ur Vårdförbundets medlemmars perspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida