Tidningsstatistik

Vårdfokus når fler läsare än någonsin

Vårdfokus når fler läsare än någonsin
Michelle Wahrolén, chefredaktör på Vårdfokus, är stolt över att tidningen når ut till fler läsare än någonsin. Foto: Angelica Söderberg

Under coronapandemin har trafiken på Vårdfokus.se mer än fördubblats. Nu visar senaste Orvesto konsument att även papperstidningen når ut till fler. "Hur våra läsare har det på jobbet är något som intresserar befolkningen i stort", säger Vårdfokus chefredaktör Michelle Wahrolén.

16 juni 2020

Under hela våren har Vårdfokus.se haft en rejält ökad trafik. Som tydligast var det under mars månad då antalet unika sidvisningar landade på 615 000, jämfört med 300 000 under samma period förra året.

— Vi skriver ur läsarens perspektiv, om frågor som berör dem. Men under coronakrisen är det tydligt att vi har fångat intresset hos befolkningen i stort. Hur våra läsare har det på jobbet påverkar i förlängningen alla, säger Michelle Wahrolén, chefredaktör på Vårdfokus.

Hon gläds över att trenden även tycks gälla för pappersutgåvan. Den senaste räckviddsundersökningen från Orvesto konsument, för första kvartalet 2020, visar att magasinet Vårdfokus läses av 130 000 personer. Det är en av de högsta siffrorna under de senaste fem åren och innebär en överläsning på cirka tolv procent, då tidningen skickas till strax över 115 000 personer.

— Det visar att vi gör en tidning som är relevant och angelägen för våra läsare och att artiklar och bilder presenteras på ett lockande sätt. Förutom nyheter, fördjupade reportage och granskningar har vi en hel del matnyttiga artiklar som läsarna har direkt nytta av. Det gör att tidningen håller väl över tid, säger Michelle Wahrolén.  

Här är några av de mest lästa artiklarna på Vårdfokus.se under våren 2020:

Orvesto konsument

Orvesto konsument är en medie- och målgruppsundersökning, med svar från cirka 45 000 slumpmässigt utvalda personer per år. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam med mera. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida