”Vårdfokus.se ger kompetens”

Skolsköterskan Malou Axelsson är glad. Hon har vunnit en Iphone, och har hittat till vårdfokus.se.?

2 mars 2011

 ”Jag måste erkänna att jag inte kände till hemsidan innan jag såg annonsen om tävlingen. Nu kan jag inte vara utan den”, säger Malou Axelsson.?

Tidningen Vårdfokus utlyste en tävling där första pris var en Iphone 4. Uppdraget var att gå in på vårdfokus.se och dela med sig av nyheterna till sina kolleger. Det gjorde Malou Axelsson. ?

”Artiklar som hon har funnit intressanta har hon tipsat sitt professionella nätverk om. På så sätt har hon inte bara medverkat till att sprida viktig kunskap utan även bidragit till att visa på vilken nytta medlemmarna kan ha av vårdfokus.se”, löd juryns motivering.?

— Hemsidan är ett bra och lätt sätt att hålla sig uppdaterad. Den är som ett smörgåsbord av nyheter om vården. Vi skolsköterskor ska kunna lite om mycket, eller helst mycket om mycket, och här får jag kunskap om vaccinationer, sekretess, kost — ja, allt möjligt.??

Malou Axelsson önskar bara att hon hade mer tid att följa nyhetsflödet på arbetstid.?

— Vi är skyldiga att hålla oss uppdaterade om den senaste forskningen och vårdfokus.se är kompetenshöjande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida