Vårdförbundet begär möte med regeringen om hotad utbildning

Vårdförbundet är oroligt för att utbildningen av företagssköterskor ska läggas ner. Förbundet har därför begärt en träff med näringsminister Maud Olofsson (c) och utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) för att diskutera utbildningens framtid.

26 oktober 2006

Vårdförbundet har begärt en träff med näringsministern och utbildningsministern för att få en diskussion om framtiden för utbildningen av företagsköterskor.

– Förutom att vi vill trycka på att utbildningen är viktig, vill vi också föra fram att vi tycker att den ska flyttas till universitet och högskolor. Där finns det mycket forskning som bör knytas till utbildningen av företagssköterskor, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Har en viktig roll

Vårdförbundet menar att det blir konstigt om utbildningen för en så central yrkesgrupp som företagssköterskor läggs ner, med tanke på att regeringen har poängterat företagshälsovårdens betydelse. Företagssköterskan har en mycket  viktig roll, bland annat att förebygga folkhälsoproblem och arbetsskador, säger förbundet. 

Sedan regeringen beslutat att lägga ner Arbetslivsinstitutet, som ansvarar för utbildningen av företagssköterskor, har arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) sagt att de som redan har påbörjat sin utbildning kommer att få slutföra den. Vad som sedan händer är oklart. Det gäller bland annat de sjuksköterskor som sett fram emot att börja utbildningen i januari 2007. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida