Vårdförbundet belönar idéer för utveckling

10 januari 2005

Glada stipendiemottagare som får dela på 100 000 kronor ur Karin Olssons fond. Anna Österberg, Norrtälje, Mariana Eriksson och Susanne Larsson, Hammerdal, Karin Olsson som delade ut stipendierna, Jennie Samuelsson och Lillemor Eklund, Skellefteå samt Pejman Golshan, Malmö. Läs mer om deras projekt
i Vårdfacket 10/04 eller på www.vardfacket.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida