Vårdförbundet försöker påverka a-kassehöjningen via TCO

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är kritisk till den kraftiga höjningen av a-kassan för medlemmarna, över 200 kronor per månad. Förbundet försöker påverka förslaget via bland annat tco.

3 november 2006

Höjningen som regeringen vill få igenom beräknas bli cirka 220 kronor per månad, eller 2 640 kronor per år. Anna-Karin Eklund säger att förslaget inte kommer som någon överraskning. Däremot anser hon inte att höjningen stämmer överens med vad alliansen sa före valet.

– Då sa man att höjningen skulle differentieras utifrån hur hög arbetslösheten är inom olika a-kassor, att den skulle vara lägre om arbetslösheten är liten. Nu visar det sig att höjningen blir ungefär lika stor överallt, även för oss med liten arbetslöshet.

Vårdförbundet försöker nu påverka förslaget via två organisationer, dels via Akademikernas erkända a-kassa, aea, dels via centralorganisationen tco, där Vårdförbundet ingår.

– Inom tco pågår ett arbete för att få till stånd en ändring av regeringens förslag, säger Anna-Karin Eklund.

Regeringen vill också ta bort möjligheten att i deklarationen dra av avgiften till den fackliga organisationen. För den medlem som tjänar mer än 21 000 kronor kostar det ytterligare drygt 60 kronor i månaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida