Vårdförbundet fortsätter diskutera omskärelse av barn

Vårdförbundet fortsätter diskutera omskärelse av barn
Katarina Johansson, ledamot i Vårdförbundets styrelse, tycker det är viktigt att frågan om omskärelse fortsätter att diskuteras. Foto: Ulf Huett

På Vårdförbundets kongress förra året beslutades att förbundet på alla nivåer skulle verka för att omskärelse av barn ska upphöra. Beslutet väckte debatt och nu har styrelsen tagit fram ett faktaunderlag för att diskussionen ska fortsätta.

9 oktober 2012

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är 30 procent av världens män omskurna. Syftet med beslutet som togs av kongressen var att få stopp på omskärelse när medicinska indikationer saknas.

– Förbundsstyrelsen har arbetat vidare med att ta fram ett faktaunderlag där vi trycker på att beslutet bygger på FN:s barnkonvention och barns rätt till okränkbara kroppar. Barn ska skyddas mot alla former av skador och övergrepp, säger Katarina Johansson, ledamot i förbundsstyrelsen och ansvarig för frågan om omskärelse.

Hetsig debatt

När kongressen tog beslutet att verka mot omskärelse var det efter en bitvis hetsig debatt där motståndarna ansåg att beslutet baserades på fördomar om andra kulturer och religioner. Majoriteten av kongressen hänvisade till att omskärelse bryter mot barnkonventionen, men också till att omskärelse kan innebära medicinska och sexuella problem.

– Barnmorskor vittnade till exempel om att de möter omskurna unga män som upplever att penis blir mindre känslig för stimulans, säger Katarina Johansson.

Hon tycker att frågan om omskärelse är komplicerad och att det därför är viktigt att diskussionen fortsätter. Det är också syftet med faktaunderlaget som förbundsstyrelsen har tagit fram.

– Frågan om omskärelse är komplex, men vi som organisation måste våga diskutera den här typen av känsliga frågor som våra medlemmar faktiskt möter i sin arbetsvardag.

Inte bara pojkar

Till skillnad mot könsstympning är omskärelse inte förbjudet enligt svensk lag. I kongressens beslut och i förbundsstyrelsens faktaunderlag heter det ”verka för att omskärelse av barn upphör”.

– Vi vidgade begreppet från pojkar till barn för att få med en diskussion om båda könen i faktaunderlaget. Trots förbudet mot könsstympning av flickor vet vi att det förekommer, säger Katarina Johansson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida