Vårdförbundet hjälpte Ryssland in i ICN

Det är helt och hållet Vårdförbundets förtjänst. Så sade det ryska sjuksköterskeförbundets ordförande Valentina Sarkisova sedan Rysslands förbund hade valts in som medlem i den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN.

 Under sjuksköterskornas världskongress, som i går avslutades i Taiwan, fick ICN tre nya medlemmar. En av dessa var Ryssland som har fått stor hjälp av Vårdförbundet med att utveckla såväl den nationella som de regionala sjuksköterske- organisationerna i landet.

– Inget annat land har gett oss så mycket stöd som just Sverige. Det är helt och hållet Vårdförbundets förtjänst att vi nu har lyckats få en plats i ICN, säger Valentina Sarkisova, ordförande i RNA, the Russian nurses association.

Fick nej 1999

Det moderna Ryssland är trots sin långa historia en ung stat. Den nya författningen antogs så sent som 1993. Först 1999 ansökte RNA om medlemskap i ICN.

Men RNA nekades inträde eftersom organisationen vid den tidpunkten inte hade nationell status i det egna landet och därför inte ansågs kunna företräda de ryska sjuksköterskorna generellt. I Ryssland finns det nära en miljon sjuksköterskor, varav de flesta är medlemmar i det traditionellt fackliga förbund som organiserar samtlig hälso- och sjukvårdspersonal oavsett profession. Endast i 19 av Rysslands 89 regioner hade det då bildats sjuksköterskeorganisationer anslutna till i RNA.

Med bidrag från LO-TCOs biståndsnämnd och Östeuropakommittén har Vårdförbundet därför hjälpt Ryssland med att inte bara utveckla RNA utan även de regionala organisationerna. Planeringen har i huvudsak skötts av Vårdförbundets internationella sekreterare, Eva Szutkowska, medan vice ordföranden i Vårdförbundets västerbottensavdelning, Evy Gustafson, rest runt i Ryssland och hjälpt till med att utbilda sjuksköterskorna i de regionala organisationerna.

Finns i 57 av 89 regioner

Vid dessa resor har Evy Gustafson haft sällskap av Valentina Sarkisova som skött rekryteringen till RNA. Detta arbete pågår fortfarande. År 2004 hade det bildats sjuksköterskeorganisationer i 57 av de 89 regionerna, vilket gjorde att ICN med gott samvete kunde anta Ryssland som ny medlem under världskongressen i Taipei, Taiwan.

– Det känns fantastiskt, det här är ett historiskt ögonblick för oss. Under kongressen fick vi med oss en massa nya kunskaper samtidigt som vi upptäckte att de problem vi har brottas med i Ryssland i stort sett är desamma som sjuksköterskor tampas med i resten av världen: bristen på sjuksköterskor, låga löner och dåliga scheman, säger Valentina Sarkisova.

Förutom Ryssland godkändes även Georgiens och Serbien-Montenegros sjuksköterskeorganisationer som nya medlemmar i ICN, som därmed representerar 129 länder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida