Vårdförbundet i Västerbotten: »Det har varit jättetufft«

Skäll och beröm, möten och förhandlingar - det har hänt mycket under striden om arbetstidsmodeller i Västerbotten. text jan thomasson

Den största lokala strid vi haft – så uttrycker sig Vårdförbundets ordförande Lena Sjölin och vice ordförande Evy Gustafson om den konflikt om arbetstidsmodeller som har funnits i Västerbotten det senaste halvåret. En konflikt som har engagerat majoriteten av Vårdförbundets medlemmar i länet och som skapat starka motsättningar både mellan medlemsgrupper och mellan medlemmar och förbundets ledning i länet.

– Det har varit jättetufft, säger Lena Sjölin och Evy Gustafson.

Konflikten startade när landstinget i oktober sa upp alla modeller som fanns i Västerbotten med motiveringen att de hade blivit för dyra och att landstinget behöver spara pengar.

Sedan har det varit möten, möten och åter möten: mellan Vårdförbundets styrelse och förtroendevalda, mellan förtroendevalda och medlemmar och mellan styrelse och medlemmar.

– Vi har aldrig mött så många medlemmar tidigare, speciellt nu på slutet. För oss har dialogen varit viktig, det går inte att diskutera en sådan här fråga genom skrivelser eller på hemsidan, säger Lena Sjölin och Evy Gustafson.

I början valde styrelsen att arbeta via de förtroendevalda.

– Eftersom vi har låtit de förtroendevalda teckna avtalen om modeller var det de, inte vi, som kände till innehållet i dem.

Totalt fanns det 32 modeller i länet, alla olika.

– Varje modell var mycket lokalanpassad, med helt olika ersättningar. Oavsett vad som skulle komma i stället skulle det bli en förändring för alla, sämre eller bättre, säger Evy Gustafson.

Efter hand, allt eftersom förhandlingarna fortsatte under våren, varvades kontakterna med de förtroendevalda med medlemsmöten. Styrelseledamöter i Umeå, Skellefteå och Lycksele träffade sina medlemmar på respektive sjukhus. Och de mötena blev ofta både upprörda och närmast stormiga.

– Så mycket skäll som då har jag aldrig fått någon gång. Men det har inte varit på mig som Evy utan på mig som en representant för Vårdförbundet. Det hände bara en gång att det blev
riktat direkt mot mig som person och då fick jag en
ursäkt efteråt, säger Evy Gustafson som har ansvarat för förhandlingarna med landstinget.

Hon säger att många som har varit besvikna behövt få ladda ur sig och ventilera sin ilska. Sedan har de ofta blivit mycket kreativa och kunnat föra diskussionen framåt, anser hon.

Evy Gustafson har försökt fundera över varför medlemmarna vänt sin ilska mot henne och Vårdförbundet, varför det har varit lättare att kritisera facket än arbetsgivaren.

– Jag har varit ett konkret ansikte. Arbetsgivaren är mer abstrakt, långt borta. De har inte velat kritisera den närmaste arbetsgivarrepresentanten, den egna chefen, eftersom den chefen ofta haft samma syn på modellen som de själva haft, tror Evy Gustafson.

Kritiken har också skiftat. När förhandlingarna sprack i mars och det inte i fortsättningen skulle finnas några modeller alls fick avdelningsstyrelsen till exempel skäll från alla, framför allt i Skellefteå och Lycksele, som skulle ha tjänat på de nya system som arbetsgivaren presenterade.

Samma personer kommer nu med beröm sedan Vårdförbundet i april sagt ja till det systemet (se artikel på sidan 12).

– I båda situationerna har vi fått ägna mycket tid åt att förklara vårt ställningstagande. Vi har också i olika lägen fått lägga ner mycket arbete på att bemöta oriktiga påståenden från arbetsgivaren, säger Evy Gustafson.

När det här skrivs återstår vissa delar av förhandlingarna, bland annat hur mycket pengar som de med modeller ska få tillbaka av ordinarie löneökningar som tidigare har lagts in i arbetstidsmodellen i stället för i grundlönen.

Sedan är det dags för en noggrann analys av allt som har skett.

– Vi har säkert gjort misstag och hade kunnat göra saker på ett bättre sätt. Det är viktigt att gå igenom allt för att misstagen inte ska upprepas, säger Evy Gustafson.

En sak som kommer att finnas med i den analysen är hur medlemmarna har använt landstingets Intranet. Landstinget i Västerbotten har en öppen chattsida där alla anställda kan gå in och tycka till om det mesta.

– Både grupper och enskilda har där kastat smuts på varandra och den enda som haft glädje av det är arbetsgivaren. Deras förhandlare har kunnat se att Vårdförbundets medlemmar har varit djupt oeniga. De har till och med kunnat lägga förhandlingsbud till oss utifrån vad de kunnat läsa där, säger Lena Sjölin och Evy Gustafson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida