Vårdförbundet inte negativt till volontärer

4 september 2000

Några djupare diskussioner om frivilligarbetarnas roll i vården har inte förts inom Vårdförbundet.

– Spontant kan jag inte se att vi fackligt ska stegra oss mot volontärverksamheterna. Det finns säkert något gott och positivt med det. Men man måste hela tiden vara vaksam så att det inte glider över styr och leder till att man på sikt rekryterar färre utbildade till vården, säger Karin Rangin, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning.

Syftet med att ta in volontärer i vården är att kunna ge patienterna en kvalitativt bättre vård.

– Men blir det för många volontärer är risken att effekten blir den motsatta. Även om frivilligarbetare inte får ägna sig åt rent vårdande uppgifter är det alltid svårt med gränsdragningarna när man jobbar med sjuka och gamla människor.

– Risken är till exempel att den som saknar utbildning missförstår eller drar fel slutsatser av patientens beteende eller signaler, säger Karin Rangin.

Margareta Albinsson, vice ordförande i Vårdförbundet, kan inte heller hon se att volontärverksamheterna i dagsläget skulle vara känsliga ur facklig synpunkt.

– Av rädsla för att mista arbetstillfällen har Kommunal vid några tillfällen agerat emot olika volontärprojekt. Men Vårdförbundet har aldrig bjudit något aktivt motstånd. Jag tror inte att de utgör något hot, varken mot arbetstillfällen eller någonting annat.

– Det finns många behov som kan tillfredsställas av frivilliga krafter. Men de måste vara involverade i den ideologi och den kultur och vårdsyn som råder på den enskilda enheten. Annars är risken att man kör i olika spår.              

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida