fackligt

Vårdförbundet kräver skadestånd för olagliga kontroller

Vårdförbundet kräver skadestånd för olagliga kontroller
Emma Jonsson, avdelningsordförande i Vårdförbundet Stockholm. Foto Ulf Huett och Getty Images

Sedan 2022 gör Södertälje kommun fortlöpande kontroller av alla anställda för att se om någon dömts för brott och för att motverka att organiserad brottslighet tar sig in i verksamheten. Men kontrollerna är olagliga enligt JO, och nu kräver Vårdförbundet att de genast upphör.

Södertälje har länge haft problem med organiserad brottslighet, som även nästlar sig in i kommunens välfärdsverksamheter. Redan 2020 fattade personalutskottet i kommunstyrelsen beslut om att införa utvidgade bakgrundskontroller av samtliga anställda för att motverka organiserad brottslighet i kommunkoncernen, och för att öka tryggheten för kommunens medborgare och anställda.

Bakgrundskontrollerna infördes successivt under 2022. Kommunen lämnar med jämna mellanrum ut personnumren för samtliga cirka 7 000 anställda till ett externt bolag. Personnumren körs sedan genom en databas med offentliga dokument från domstolar och andra myndigheter, i syfte att hitta personer som dömts för sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott eller ekonomisk brottslighet.

”Kontrollerna är inte lagliga”

Införandet av kontrollerna möttes av protester från flera fackförbund, samtidigt som Justitieombudsmannen, JO, inledde en granskning.

I oktober kom JO med sitt beslut: kontrollerna av de anställda utgör ett betydande ingrepp i den personliga integriteten och innebär en övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden utan samtycke. Detta strider mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten och Europakonventionens rätt till respekt för privatlivet.

– Kommunens kontroller är inte lagliga. Kommunens agerande är mycket anmärkningsvärt. Upplägget ger intrycket att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet, sa JO Per Lennerbrant i samband med att beslutet blev offentligt.

Södertälje kommun svarade med att pausa kontrollerna och tillsätta en utredning. Målsättningen är att hitta sätt att fortsätta med kontrollerna, som kommunen menar är ett viktigt verktyg för att förhindra brottsliga aktiviteter inom kommunen.

Kräver skadestånd för medlemmarna

Flera fackförbund, däribland Vårdförbundet, svarar nu med att kalla kommunen till tvisteförhandling. Vårdförbundet vill att kontrollerna genast upphör och vill även att kommunen ska betala ett skadestånd till det 70-tal medlemmar som berörs.

Emma Jonsson, ordförande Vårdförbundet Stockholm. Foto: Jenny Törnberg

Emma Jonsson, ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning, säger att man har förståelse för att den organiserade brottsligheten måste bekämpas, och att man gärna hjälper till i det arbetet, men att det måste ske på ett annat sätt.

— Ändamålet helgar inte medlen. Det är inte okej att bekämpa brottslighet genom att själv begå brott. Här bryter man tydligt mot bland annat grundlagsskyddade rättigheter. Våra medlemmar måste kunna lita på att en stor offentlig arbetsgivare följer lagen och hanterar ens personuppgifter varsamt, säger Emma Jonsson.

Väcker tankar och oro

Hon tycker att bakgrundskontrollerna väcker flera svåra frågor. Bland annat ser hon en risk för bristande tillit mellan personal och arbetsgivare.

— Blir nästa steg ännu mer omfattande kontroller? Åsiktsregistrering? Jag menar inte att Södertälje kommun är på väg åt det hållet, men det här väcker oro, säger Emma Jonsson och fortsätter:

— Ett annat problem är om man har en dom med sig i bagaget men har avtjänat sitt straff, hur länge pågår sedan det straffet? Det behöver finnas en diskussion kring vilka tjänster som kan vara aktuella för vilka kontroller, att inte dra alla över samma kam och vidta de här integritetskränkande och olagliga åtgärderna för samtliga. Dessutom vet vi inte heller om arbetsgivaren låtit sig påverkas av oväsentliga uppgifter, säger Emma Jonsson.

”Politikerna vill att vi fortsätter”

Södertälje kommun vill i dagsläget inte kommentera Vårdförbundets förhandlingsframställan eller skadeståndsanspråk. På kommunens hemsida säger stadsdirektör Magnus Gyllestad att man tar JO:s kritik på allvar och att det är viktigt att inte bryta mot lagen, men ”det här är en prioriterad fråga för fler än Södertälje kommun”.

Magnus Gyllestad Södertälje kommun
Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun. Foto: Södertälje kommun

I en intervju med tidningen Dagens Samhälle utvecklar han tankarna:

– Vissa saker får vi kanske ändra på. En del detaljer kan förbättras. Men politikerna är väldigt tydliga med att de vill att vi fortsätter, så fort som vi gjort justeringar.

På en direkt fråga om det kan handla om att inhämta samtycke från de anställda svarar han:

– Det är en av de frågor vi tittar på.

Det kan dock bli en problematisk väg framåt. I sitt beslut skriver JO Per Lennerbrandt att det kan vara svårt att få ett giltigt samtycke eftersom det är tveksamt om det för en anställd ”framstår som ett verkligt alternativ att avstå från kommunens kontroller.”

Förutom Södertälje har även Norrköpings kommun fått kritik av JO i år för att utan lagstöd ha infört åtgärder mot organiserad brottslighet som inkräktar på skyddet för den personliga integriteten och privatlivet. I Norrköping handlade det om kontroller av misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida