Vårdförbundet: Nu vet vi var konflikterna finns

6 januari 2006

– Först kände jag en väldig ilska. Men efterhand har känslan av sorgsenhet tagit över. Uppenbarligen känner sig en grupp läkare inte längre hemma i dagens vård.

Så kommenterar Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, senaste numret av Sjukhusläkarföreningens tidskrift Sjukhusläkaren, där sjuksköterskornas kompetens som ledare, ämnet omvårdnad och Vårdförbundet ansätts hårt.

– Artiklarna är ett påhopp på såväl sjuksköterskorna och deras yrkeskunskaper som på Vårdförbundet. Det allvarliga är att de här ståndpunkterna förs fram av Marie Wedin som är vice ordförande i Läkarförbundet.

När Eva Nilsson Bågenholm valdes till ordförande i Läkarförbundet i maj 2004 var Marie Wedin, som var Sjukhusläkarföreningens kandidat, den enda utmanaren. Eva Nilsson Bågenholm vann omröstningen med 84 röster mot Marie Wedins 54.

Under 2000 undertecknade Läkarförbundet och Vårdförbundet dokumentet Bättre samarbete i vården. För vårdens och patienternas skull hoppas Anna-Karin Eklund på ett fortsatt samarbete. Hon tror till och med att det kan komma någonting positivt ur den här debatten.

– Nu har vi fått upp ögonen för var konfliktytorna finns. Kanske kan vi enas om saker och ting som vi tillsammans kan gå vidare med. Men mycket hänger på hur den interna debatten framöver kommer att föras inom Läkarförbundet. Jag tror och hoppas dock att Läkarförbundets linje även i fortsättningen är den som deras ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, företräder, att det inte finns någon väg tillbaka till den tid då bara läkare kunde bli verksamhetschefer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida