Vårdförbundet och Läkarförbundet på arbetsmiljökurs

3 november 2003

Ett 20-tal förtroendevalda i Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund deltog i början av oktober i en gemensam arbetsmiljökurs i Åmliden i Västerbotten. Under tre dagar, med deltagande av bland andra de två förbundsordförandena Eva Fernvall och Bernhard Grewin, diskuterade de förtroendevalda bland annat samarbete och
kommunikation på arbetsplatsen och förändringsbehov. Kursen var ett pilotprojekt för det fortsatta samarbetet mellan de två förbunden. Syftet var att utveckla kunskaperna om hur förändringar kan leda till en bättre arbetsmiljö, i samarbete mellan ledning och anställda på den enskilda arbetsplatsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida