Vårdförbundet och SSF deltar i ICN-kongressen

Klädda i folkdräkt deltog Vårdförbundets nya ordförande Anna-Karin Eklund och Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Birgitta Engström vid öppningsceremonin sent i går kväll för den internationella sjuksköterskeorganisationen ICNs 23e världskongress i Taiwans huvudstad Taipei.

Som vanligt inleddes ceremonin med att representanterna för de olika deltagarländerna paraderade framför publiken, likt idrottsmännen under olympiska spelen. Både Taiwan och Hongkong fanns med i paraden, däremot inte Kina eftersom Kina inte är medlem i ICN.

En stolt president

Under öppningsceremonin förklarade Taiwans president Chen Shui-Bian hur stolt han är över den taiwanesiska sjuksköterskeorganisationens medlemskap i ICN. Det är en av få internationella organisationer som fullt ut accepterar Taiwan som självständig medlem.

Trots sin självständiga ställning lyder Taiwan fortfarande formellt under Kina och trots enträgna försök att få bli medlem i exempelvis Världshälsoorganisationen, WHO, har detta ännu inte lyckats, vilket presidenten djupt beklagade.

Priser delades ut

Två pris delades ut under kvällen. Den amerikanska omvårdnadsforskaren Margreta Madden Styles, som tidigare varit ordförande för ICN och den amerikanska sjuksköterskeorganisationen, ANA, fick ta emot det prestigefyllda Christiane Reimann-priset.

Priset för hälsa och mänskliga rättigheter, som instiftades vid den förra världskongressen 2001, gick i år till FNs speciella sändebud för hiv/aids i Afrika, Stephen Lewis.

Fyra huvudteman

Nära 4 000 deltagare från 104 länder, varav 65 svenskar, har tagit sig till Taipei för att delta i kongressen som i år har fyra huvudteman:

? Hiv/aids.

? Patientsäkerhet.

? Reglering av sjuksköterskors arbetsuppgifter, utbildning, ansvarsområden med mera.

? Mental hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida