Vårdförbundet om vinster i vården: ”Kvaliteten viktigare än driftsformen”

Vårdförbundet om vinster i vården: ”Kvaliteten viktigare än driftsformen”
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Förbundsordföranden Sineva Ribeiro kommenterar överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

7 oktober 2014

Hur ska det bli med Vänsterpartiets inflytande över svensk politik? Kommer regeringen att gå med på partiets krav på att stoppa vinster i välfärden? I går kom ett första svar från regeringspartierna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort en uppgörelse med Vänsterpartiet, ett fyra sidor långt dokument som sammanfattar partiernas gemensamma syn på vinster i välfärden och sätter upp riktlinjer för en utredning som syftar till att ta fram ”nödvändig reglering på området”.

I första hand

Vårdförbundets åsikt, som bygger på kongressbeslut, är att vårdens kvalitet är viktigare än driftsformen, berättar förbundets ordförande Sineva Ribeiro. Samtidigt anser Vårdförbundet att vården ska vara solidariskt finansierad och styrd och att vinster i första hand ska återinvesteras för att komma personal och patienter till godo.

Detta är också utgångspunkten för S, MP och V. Skattemedel ska användas till den verksamhet den är avsedd för och överskott ska ”som huvudregel” återinvesteras i verksamheten, skriver partierna i uppgörelsen.

Ska utredas

Utredningen ska vara klar våren 2016 och ligga till grund för förslag från regeringen till riksdagen. Men vad detta kommer att leda till för typ av förändringar i praktiken är svårt att säga i dagsläget.

Sineva Riberio är positiv till att frågan om vinster i välfärden nu ska utredas, berättar hon. Men i överenskommelsen saknar hon ett ännu tydligare fokus på kvalitet och framför allt kompetens.

Fokus på kompetens

En av frågorna som ska ingå i utredningen är att se över om det behövs bemanningskrav i välfärden, för att förhindra vinstdrivande företag från att tjäna pengar genom att dra ner på personalkostnader.

– Jag är orolig för att detta leder till att man bara räknar händer och fötter, för oss är det viktigt att man räknar kunskap och kompetens inom hälso- och sjukvården. Oavsett driftsform behöver vi i första hand prata om kompetens och kompetensförsörjning, säger Sineva Riberio.

Lika krav

Hon tycker också det är viktigt att påpeka att det är politikernas uppgift att följa upp kvaliteten i all vård – även den offentligt drivna.

– Samma krav måste gälla för både privata vårdföretag och vård som drivs i offentligt regi.

Stärka öppenheten

Förutom att gå in på vinster i välfärden innehåller uppgörelsen mellan S, MP och V en utredning om hur offentlighetsprincipen ska kunna utökas till att gälla all offentligt finansierad välfärd. Det här handlar bland annat om utöka de privatanställdas rätt att prata med medier, utan risk för att arbetsgivaren efterforskar vem som sagt vad till en journalist.

Att stärka öppenheten inom privata företag är något Vårdförbundet jobbat för länge.

Enligt uppgörelsen mellan regeringen och V ska det också bli lättare för stat, kommun och landsting att kräva kollektivavtal vid upphandling, både hos anbudsgivare och hos företagens eventuella underentreprenörer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida