Vårdförbundet öppnar för lokala avtal om nattarbetstider

Vårdförbundet öppnar för lokala avtal om nattarbetstider
Vårdförbundet byter taktik och överger sitt nej till lokala arbetstidsavtal.

Arbetet med att få till ett centralt avtal går för långsamt, anser förbundsstyrelsen.

Det var i höstas som Vårdförbundet fattade beslut om att säga nej till alla nya lokala arbetstidsavtal. Avsikten var att pressa SKL att teckna ett centralt kollektivavtal med bättre villkor för nattarbete.

Men taktiken har inte fungerat så som Vårdförbundet hade tänkt. ”Trots många och långa samtal med vårdens största arbetsgivare om ett centralt kollektivavtal har det inte lett till något resultat och arbetet går långsamt”, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i sin kolumn i nästa nummer av Vårdfokus.

Byter taktik

Så nu byter Vårdförbundet taktik och meddelar att man i stället kommer att ta initiativ till att teckna lokala kollektivavtal om nattarbetstid och OB-tillägg.

– Alla är i dag medvetna om sjuksköterskebristen och hur den hänger ihop med frågan om arbetstider, löner och arbetsmiljö. I landsting, regioner och kommuner finns en vilja att lösa de här frågorna och därför hoppas vi att kunna komma fram till lösningar som ger våra medlemmar bättre villkor, säger Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Protester från medlemmar

Han poängterar att målet fortfarande är ett centralt kollektivavtal, men säger att SKL kanske behöver ”en spark i baken”.

Ni har också mötts av upprörda medlemmar, bland annat i Östergötland, Dalarna och Skåne, som har haft svårt att acceptera att Vårdförbundet säger nej till lokala avtal som skulle ge dem kortare arbetstid och bättre villkor. Har det också spelat in i ert beslut?

– Vi har självklart lyssnat på medlemmarna och det har känts jobbigt att se att många är i en sådan kris att de tycker att vad som helst som arbetsgivaren erbjuder är bättre än ingenting. Vi anser ju fortfarande att det är viktigt med långsiktiga lösningar och hoppas att vi nu ska kunna arbeta med lokala avtal utifrån en gemensam idé, säger Johan Larson.

Bakgrund

  • I oktober 2014 fattade Vårdförbundets styrelse beslut om att säga nej till nya lokala arbetstidsavtal.
  • De lokala avtalen kan sägas upp med kort varsel och har tagits bort när landsting velat spara pengar.
  • Lokala avtal skapar också stora skillnader mellan olika delar av landet.
  • Ett centralt avtal som införs i de allmänna bestämmelserna, AB, ses som mer långsiktigt och skulle dessutom omfatta alla Vårdförbundets medlemmar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida